VÅRE INSTRUKTØRER I ASKER

HARRI HÅKONARSON

HARRI HÅKONARSON

THEA FJEREIDE

THEA FJEREIDE

TINA ØRBECK-NILSSEN

TINA ØRBECK-NILSSEN

Yogafellesskapet

TIR

Fra:

10:30

Til:

12:00

Med:

Harri Håkonarson

FRE

Fra:

16:30

Til:

18:00

Med:

Harri Håkonarson

INFO

Informasjon

Grindestua

ONS

Fra:

16:00

Til:

17:30

Med:

Thea Fjereide

INFO

Informasjon

Back In The Ring

E-post: KONTAKT

Vipps nummer: 583536

© 2019 by Back In The Ring.