top of page
  • ram148

Å undervise yoga i fengsel

20 yogalærere og 5 BITR lærere var samlet under helgen på Nøsen for å rette søkelys på undervisning av yoga i fengsel. BITR har allerede et etablert tilbud i 17 fengsel på ukentlig basis og vi ønsker å utvide våre tjenester for å nå ut til flere.

Før var mange litt skeptisk til yoga, men nå opplever vi en økende interesse fra både innsatte, kriminalomsorgen og ulike frivillige som ønsker å bidra. Dette er oppløftende og derfor holdt vi denne samlingen for å tiltrekke oss flere yogalærere som vil være med å bidra.

I PubMed finnes det over 7000 fagfellevurderte studier på yogaens effekt på helse. I en systematisk litteraturgjennomgang og metaanalyse fra 2017 analyserte forskerne yogaens effekt på unge voksnes mentale helse. De gjennomgikk studier fra tidsrommet 1975 – 2015, og konkluderte med at det var en signifikant økning i psykisk velvære i gruppene som praktiserte yoga, sammenliknet med kontroll-gruppene.

Yoga praktiseres nå i fengsler i mange land og det store spørsmålet er: «Hva er det med yoga som hjelper i re-habilitering av innsatte? Ulike forskningsdesign legger vekt på ulike aspekter. Men forskningsfunnene viser at yoga fremmer en indre glede, det lindrer stress, uro og angst. Innsatte rapporterer om bedre søvnkvalitet og bedre humør, og ansatte rapporterer om roligere, mindre re-aktive innsatte. Det viktigste vi erfarer er at yoga utvikler større selvbevissthet og kan gi en dypere selvinnsikt rundt egne tanker, følelser og generelle adferdsmønstre.


Det er ikke bare innsatte som trenger dette. Alle mennesker fortjener dette, men for en innsatt som endelig lærer seg noen konkrete verktøy til å bearbeide ulike traumer, stress og uro på innsiden, kan yogarelaterte opplevelser bli et avgjørende vendepunkt til å ta tak i seg selv, oppleve en indre glede og mykhet bak alle lag av motstand, stivhet og smerte. Det gir en følelse av håp. At endring er mulig om man lærer seg å møte seg selv framfor å flykte.


Derfor var det ekstra stas denne helgen å se at så mange yogalærere

er interessert i å lære om jobben vi gjør i fengslene og at vi fikk lov til å dele av vår kunnskap med så mange flotte, engasjerte mennesker. Tusen takk for en hjertevarm helg!
72 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page