top of page
  • Back in the Ring

Yoga Hva er det?

Yoga handler om mye. Først og fremst handler det om våre liv, hvem vi er som mennesker og hvordan vi finner klarhet, sinnsro og velvære i vårt indre. Det handler om å puste og å finne en dypere forståelse av øyeblikket her og nå. Fri fra uro, angst, rastløshet, bekymringer, forventinger og drømmer. Det handler om å lande og integrere en klar bevissthet. Ta eierskap over livet og kjenne man er i kontakt med en indre glød og kraft som er harmonisk og stabil.

Denne sinnsro er lett å snakke om, men praktisk er den vanskelig å integrere. Sinnet vårt er rastløst av natur og klassisk yoga setter søkelys på hvordan vi bedre kan forstå sinnets iboende mønstre og prosesser. For å lykkes med det må man lære seg å kartlegge sine egne prosesser. Vende oppmerksomheten innover og lære seg å betrakte sine handlings og reaksjonsmønstre. Når man lærer seg å observere gir det mange gode perspektiver som muliggjøre større klarhet og forståelse av sinnets mange funksjoner og egenskaper.


Klassisk Yoga betyr to ting. Å være i en tilstand av Samadhi = Yoga. Den andre betyr å forene, integrere og å bevege seg fra en ubevissthet til en større bevissthet = Yoga. Denne senere definisjonen er hva vi alle må begynne med. Finne klarhet i vårt indre rot og kaos. Våkne til de mange ubevisste prosesser som river og drar i oss og gradvis integrere og oppleve et indre vitne som bare er. En indre forankring av klarhet og tilstedeværelse som er den samme i medgang og motgang, ære og vanære, lovpris og kritikk. Noe som er uavhengig, uberørt og upåvirket av det ytre sinnet og hviler som den innerste bevisstheten og forankringen til livet.


Yoga betyr to ting. Å være i en tilstand av Samadhi = Yoga. Å forene, integrere og å bevege seg fra en ubevissthet til en større bevissthet = Yoga.

Praktisk Yoga handler derfor om vekke en større klarhet til denne indre bevisstheten. Å nærme seg det ekte i livet og å kunne romme dette litt klarere i sin integrerte bevissthet.

Den prosessen/ veien er aldri lineær, men snarere sirkulær eller spiral-aktig der man gradvis avdekker og løsner opp i forstyrrende prosesser og mønstre, for å nærme seg noe mer stabilt og ekte på innsiden. Det kan ikke beskrives med ord, men oppleves i sinnet, hjertet og gi en forankring i livet og hverdagen.


Den prosessen er hva all yogapraksis handler om. Å nærme seg det ekte og ikke forstyrres, misledes eller forvirres av sinnet og sansenes natur som er i konstant forandring. Yoga gir et indre holdepunkt til en dypere kilde av liv som bare er. Selve fundamentet til vår eksistens. Når vi lykkes med det kommer vi nærmere yoga.


Denne «yogaprosessen» av større indre introspeksjon som fremmer større klarhet i sinnets operative bevisthetsmønstre og handlingsmønstre muliggjør en større innsikt, forståelse og eierskap til eget liv.


Dessverre er det alltid mye lettere å flykte fra det «ekte» livet og heller fortape seg i forstyrrelser, lyster, avhengighetsmønstre og distraksjoner på utsiden. Men, det å ta tak i seg selv, lære seg å gjøre de rette prioriteringer og å nærme seg det gode innsiktsfulle livet steg for steg, det er hva yoga handler om for oss i Back in the Ring og det er hva vi prøver å integrere med alle våre øvelser, aktiviteter, reiser og utfordringer i hverdagen.

218 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

1 Comment


photo lab
photo lab
Nov 18, 2020

du valgte ikke et dårlig bilde for bloggen din, men jeg tror du kunne ha gjort det enda bedre. Jeg anbefaler deg å lese bloggen min og lære mange nye ting som vil hjelpe deg med å forbedre innholdet ditt https://fixthephoto.com/blog/photography-tips/

Like
bottom of page