top of page
  • ram148

VISDOM - vår tolvte grunnstein av Ellen Marie Medin


En ung marineoffiser som var under opplæring, fikk en gang anledning til å vise hvor dyktig han var. Han skulle lede alle prosedyrer mens skipet forlot en havn. Og dette klarte han. Kommandoene kom på rekke og rad, på dekket virret sjøfolkene omkring, og snart var skipet på vei ut fra havna. Han satte nesten rekord i å få båten fort av sted, så han var ikke overrasket over at en sjømann kom bort til ham med en melding fra kapteinen.

Men han ble noe overrasket over at det var en avskrift fra et radiotelegram, og enda mer overrasket da han leste: «Min personlige gratulasjon for at du har utført avgangsprosedyrene ifølge instruksjonsboken, og det i høyt tempo. Men i farten har du oversett en av de uskrevne reglene: Vær sikker på at kapteinen er om bord før du drar av sted.» Kanskje den ivrige sjøoffiseren hadde gjort den tabben som mange av oss lever i. Vi blander sammen kunnskap og visdom. Å gjøre alt etter boken er kunnskap. Men å huske at også kapteinen må være med, er visdom. Forskjellen mellom kunnskap og visdom er som én har sagt: Kunnskapen hjelper deg til et levebrød, visdommen hjelper deg til å leve.

Vi er kanskje litt for opptatt av å gjøre ting etter boka? Litt for opptatt av å prestere? Vise hvor flinke vi er?

Det fascinerer meg at ingen har klart å definere visdom helt enkelt og rett frem. Det finnes ingen klar definisjon. Visdom er totalt sammensatt. Visdom er stort, dypt og helhetlig. Det binder sammen alle livets grunnsteiner.

Visdom kobler teori og praksis i livet. Historien: fortid, nåtid og fremtid. Fra mikro (oss selv) til makro (fellesskapet, moder jord og universet).

  • Vi har ytre visdom: alt vi kan lære utenfor oss selv. Livet på utsiden. Fellesskapet.

  • Vi har indre visdom: vårt indre univers.

Visdom er helheten som kobler hjernen med hjertet

  • Kunnskap

  • Intelligens

  • Hjertet og det medmenneskelige/ empati

  • Det åndelige aspektet: den uendelige helheten

Å være intelligent er en ting. Å være vis er en helt annen dimensjon.

Her kreves stor klokskap og dyp innsikt.


ERFARING: å vokse i alder og visdom.

-Å lære av alle feil som blir gjort. Andres feil, men først og fremst våre egne.

TÅLMODIGHET: Å gjøre det som er rett. Gode langsiktige valg.

-Moral

ØVELSE: Vi må ha en praksis som over tid vil gi oss innsikt og forståelse. Til syvende og sist er dette en praksis som strekker seg mot det å være et godt menneske.

SELVFORSTÅELSE: Uten selvinnsikt vil vi ha et veldig forvirret utgangspunkt med mange følgefeil.

YDMYKHET: Du må tørre å møte deg selv. Studere ditt ego. Åpne deg for egen sårbarhet. Dette krever mot, men dette er livet. Hver eneste dag. Hvert eneste øyeblikk.

Visdom er evnen til å skille mellom hva som er viktig og mindre viktig. Prioritere rett, vise medfølelse for andre, forstå våre begrensninger og se de større perspektiver. Dette skjer når jeg ikke er opptatt av å søke mitt eget, eller at min vilje gjennomføres. Først da kan vi handle ut av kjærlighet og et ønske om å leve oppriktig.


Og i livets kompleksitet: Det er bedre å forklare kompliserte ting enkelt, enn enkle ting komplisert. Kunnskapen hjelper deg til et levebrød. Visdommen hjelper deg til å leve.


Visdommen ER. Pusten er inngangen. Om vi da lytter. Ærlig og åpent. Uten å dømme eller å flykte. Vi er alle kloke på vårt vis ut i fra vårt utgangspunkt. Vi kan bare gjøre så godt vi kan ut i fra våre egne forutsetninger. Hånd i hånd med tilgivelse og raushet. Overfor oss selv. Og andre.
108 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page