top of page

§12 Soning
På Nøsen Yoga og Høyfjellshotell

INNTAKSKRITERIER FOR §12
 • Du må ha et genuint ønske om endring og være motivert for å ta tak i egne utfordringer i forbindelse med livet både under og etter soning.

 • Du må være over 18 år.

 • Du må kunne være i minimum 50 % aktivitet hos oss på tiltak via NAV, student eller som frivillig.

 • Oppholdet må ha en varighet på minimum 3 måneder (anbefalt minstetid er 5 mnd.) og maksimalt 12 måneder.

 • Du må være i permisjonsrutine før inntak, og må ha gjennomført minimum en 12-timers permisjon om mulig en permisjon med overnatting).

 • Søkere med rusproblematikk må dokumentere minimum 4 måneders rusfrihet før inntak.

DJI_0194.jpg
DSC08273.jpg
OPPFØLGING OG FOKUS
Du vil få:
 • en BITR-mentor som følger deg opp og
  din prosess

 • opplæring i yoga, filosofi, sanskrit og
  meditasjon

 • opplæring i de 9 grunnsteinene i BITR

 • bo-trening, sosialisering og gode
  fellesskap

 • arbeidstrening; opplæring på et eller
  flere arbeidsområder i hotelldriften

 • ukentlig time og aktivitetsplan

 • tilbud om samtaler med psykolog og/
  eller sykepleier

 • individuell tilrettelegging

Det forventes at du:
 • deltar på 5 morgenøkter med
  yogapraksis i uken

 • deltar på 5 morgenøkter med sanskrit i
  uken

 • deltar på morgenmøte hver dag

 • bidrar etter evne på arbeidstrening 5
  dager i uken

 • deltar aktivt på BITR-møte mandag og
  torsdag

 • møter på husmøte hver søndag

 • kan forberede og presentere ulike yoga-temaer på morgenmøte iht. Nøsen-opplæringsplan

 • har god orden på rommet

 • ivaretar personlig hygiene

 • overholder regler knyttet til rusfrihet, permisjoner, oppførsel og besøk

 • tar ansvar for egen tilfriskning

Nøsen mottar tilskudd for §12 soning fra Kriminalomsorgen og ser nå på mulighetene for å bli Helfo godkjent.

f51463e1-9b93-42a1-9522-29b0db70d50f.png

På Nøsen er mottoet å tilby flotte opplevelser som penger ikke kan gi. Det handler om å komme nærmere det klare livet, ikke bli forstyrret av flyktige tanker og følelser, men finne en forankring i noe som foredler og løfter oss som mennesker. Det er meningsfullt og det kaller jeg yoga

Alexander Medin

L2136930.jpg
Mer info om §12 soning på Nøsen Yoga og Høyfjellshotell

I denne brosjyren finner du all info om §12 soning på Nøsen.

For mer info og søknad vennligst kontakt din sosialkonsulent i fengslet som du soner.

Fotograf_Nicki_Twang_bir_020.jpg
bottom of page