top of page

VÅRE INSTRUKTØRER I OSLO

ALBIN BENDU

ALBIN BENDU

JOHN EINAR ØYE

JOHN EINAR ØYE

ALEKSANDER AUNE FJELD

ALEKSANDER AUNE FJELD

MONIKA AMUNDIN

MONIKA AMUNDIN

BABETTE KROGH

BABETTE KROGH

SUSANNE WILHELMSEN

SUSANNE WILHELMSEN

CATO KROGSETH

CATO KROGSETH

CHRISTINE MEYER FOLKVARD

CHRISTINE MEYER FOLKVARD

Retretten

MAN

Fra:

10:30

Til:

12:00

Med:

Jon Einar

TIR

Fra:

10:30

Til:

12:00

Med:

Cato

ONS

Fra:

10:30

Til:

12:00

Med:

Cato

TOR

Fra:

10:30

Til:

12:00

Med:

Karine

FRE

Fra:

10:30

Til:

12:00

Med:

Cato / Susanne

INFO

Mandag og fredag: Ashtanga Yoga.
Tirsdag og torsdag: Myk Yoga.
Vær ute i god tid.

Retretten
Oslo_Stedet

Stedet

FRE

Fra:

14:00

Til:

15:00

Med:

Aleksander

INFO

Ullevål Ung

FRE

Fra:

11:30

Til:

13:00

Med:

Albin

INFO

Ullevål

Grønlandsleiret

FRE

Fra:

14:00

Til:

15:30

Med:

Cato

INFO

Grønlandsleiret

Wayback

FRE

Fra:

15:00

Til:

16:15

Med:

Albin

INFO

Wayback
bottom of page