top of page
BITR_BrReise_1.png
FORANKRINGSFASEN
 • Ærlighet

 • Tillit

 • Ydmykhet

Ærlighet fremmer større nærhet til de gode ting i livet. Det gir selvinnsikt og hjelper oss å bedre forstå ekte kjærlighet. Tillit gir kraft og støtte. Det hjelper deg å hente fram dine iboende ressurser og finne overskudd, klarhet og mening. Ydmykhet over hvor lett det er å snuble som menneske gir økt varsomhet ovenfor egne handlingsmønstre og hvordan man er mot andre.

BITR_BrReise_2.png
FORVANDLINGSFASEN
 • Tålmodighet

 • Disiplin

 • Stabilitet

Tålmodighet lærer oss at ting tar tid. En endringsprosess og modningsprosess er veldig krevende, men mulig. Disiplin er å tåle litt motstand, rammer av begrensninger som fremmer ny styrke, innsikt og frihet. Stabilitet er å være konsekvent. Etterrettelig, pliktoppfyllende og en man kan stole på. En som følger opp sine arbeidsoppgaver, avtaler og tar ansvar for å gjennomføre ting.

BITR_BrReise_3.png
FREMGANGSFASEN
 • Fellesskap

 • Empati

 • Hengivenhet

Fellesskap er å ta ansvar for samholdet mellom mennesker. Livets opp og nedturer. Å utøve likeverd i praksis og vise omsorg for hverandre. Empati gir styrke og nye perspektiver og hjelper oss å forstå en større helhet. Hengivenhet hjelper oss å komme ut av vårt skall og muliggjør en ny innsikt og kraft.

BITR_BrReise_4.png
VINNERFASEN
 • Fokus

 • Visdom

 • Kjærlighet

Fokus er evnen til å tenke klart, holde konsentrasjonen på et punkt over lengre tid. Uavbrutt, der man hever seg over støy, utfordringer og stress. Visdom er evnen til å skille mellom hva som er viktig og mindre viktig. Prioritere rett, vise medfølelse for andre, forstå sine begrensninger og se de større perspektiver. Kjærlighet er en kraft som aldri svikter. Å gjøre rett, å være god og å vise omsorg for andre. Det vekker en eksistensiell kraft av liv som hever oss over begrensningene av meg, mitt og mine.

bottom of page