top of page

HVORFOR YOGA?

YOGA ER INGEN QUICKFIX

Yoga er ingen «quick fix», det handler om å møte seg selv, stå i utfordringer og å lære seg å slappe av i krevende situasjoner. Det tar utgangspunkt i at kropp og sinn henger sammen og hvordan man finner balanse, klarhet og bygger opp gode rutiner i livet. Yoga bruker pust og bevegelse for å vende oppmerksomheten innover, løsne opp i traumer og spenninger. Dette vekker enn indre klarhet som er stabil og vedvarende. Det fremmer helse, større bevegelighet, glede og gir større livsglød.

 

Fysiske tøyningsøvelser kartlegger spenninger og smerte i kroppen. Yoga lærer oss å bruke pusten i krevende situasjoner, i møte med oss selv og andre. Å kjenne på vår egen smerte og rastløshet og allikevel ikke flykte unna. Hvordan man utvikler en større styrke til å takle livets utfordringer og å kunne stå i vanskelige situasjoner med en stabilitet, klarhet og sinnsro.

HVORFOR TRENE YOGA?

Å trene yoga er å øve seg på å leve. Man lærer seg å puste i krevende situasjoner. Stå i utfordringer. Finne stabilitet, styrke og sinnsro. Tåle smerte og erkjenne sin egen rastløshet og sårbarhet. Vi ser at når våre deltagere øver seg på å møte seg selv bidrar det til økt selvinnsikt. Mange av våre deltagere gir oss tilbakemeldinger om at større bevissthet rundt pust kan dempe følelser som frykt, uro, angst, aggresjon, rus-sug, rastløshet, depresjon og manglende evne til å fokusere.

KARMA YOGA

Back in the Ring – bygger opp gode verdier som holder i lengden. Vi forsøker å tilrettelegge for større trygghet, ærlighet, klarhet, kjærlighet og en mer våken tilstedeværelse for våre deltagere. Gjennom å utvikle gode rutiner, løse utfordringer sammen, fullføre oppgaver og by på seg selv – får våre deltagere gode verktøy til å takle livet på en mer konstruktiv måte. Vår grunnleggende ambisjon er å bygge opp positive mønstre i sinnet som leder til større selvinnsikt.

Uten handling ingen forvandling!

 

Vi forsøker lære våre deltagere å ta større ansvar for egne liv, utvikle sine ressurser og egenskaper, bidra til samfunnet og innse de har alle noe å bidra med. Å vekke en selvtillit til livet og se sine muligheter. Våge å ta større ansvar for livet, egne reaksjonsmønstre og våre relasjoner til andre mennesker. Å by på seg selv uten å forvente å få noe tilbake er selve grunnlaget for Karma Yoga.Uselviske handlinger gir frihet i livet, fremmer klarhet i sinnet og gir den beste tilfriskning i eget liv.

FORSKNING & RESULTATER

Back in the Ring har har truffet mer enn 500 deltagere på landsbasis. Av de vi har jobbet med over tid lever 60% rusfrie liv i dag. Over 50 personer er i en langsiktig fordypnings- prosess og vi har utdannet 12 tidligere rusavhengige som nå underviser yoga og hjelper til i prosjektet. Deltagerundersøkelser vi har g jort viser at våre brukere er takknemlige og stolte over den jobben de g jør. De har fått et grunnleggende verktøy som muligg jør en større ansvarsfølelse for egen tilfriskning og oppbygging av bedre helse, klarhet og velvære.

 

En av de største utfordringene innen rusomsorgen er å redusere det store tilbakefallet og å unngå pasifisering av enkeltindividet. Vårt fokus er å bygge et rusfritt fellesskap som drives av tidligere rusavhengige som har tatt et oppg jør med sin fortid og er nå aktive bidragsytere til samfunnet. Vår erfaring viser at våre deltagere har fått et verktøy som g jør de mer selvstendige i å håndtere og å takle livets mange utfordringer. De har et fellesskap å støtte seg til med mennesker som har gått veien før og vet hva som kreves for å leve rusfrie liv.
 

Yoga gir mestringsfølelse i livet.

bottom of page