Back in the Ring

Back in the Ring er et nasjonalt tilbud om ukentlig yogaklasser i 15 byer som ønsker å gjøre et comeback i livet. Vi henvender oss til alle dere som har gått på noen smeller,
men ønsker å
rette opp kursen og ta tak i livene sine. Alle kan g jøre rett for seg og alle fortjener en ny sjanse. Det handler  om å se seg selv der man er og innse at vi er alle et produkt av får fortid, men har mulighet til å påvirke vår fremtid. Målet er å hjelpe mennesker med å slutte eller trappe ned på rus og medisiner. Back in the Ring er for de som øsker å ta tak i livet og forstår at de må gjøre jobben sjølv.


Back in the Ring – kom som du er!

  • SAMARBEID

    Back in the Ring er et landsdekkende yogatilbud for å hjelpe rusavhengige tilbake til samfunnet. Vi samarbeider med 14 kommuner i hele Norge og opplever økt etterspørsel fra andre byer og institusjoner som ønsker vår kompetanse.

  • HOLISTISK FOKUS

    Vi jobber utifra et holistisk perspektiv med fokus på individet i fellesskap med andre. Vi tilbyr yogaklasser, aktiviteter, fordypning, i tillegg til bo- og arbeidstrening. Alle våre deltagere forbedrer sin helse, majoriteten blir helt rusfrie.

  • SAMFUNNSNYTTE

    Etter fem års drift ser vi at prosjektet har en viktig verdi for samfunnet og flere offentlige institusjoner innen rusomsorgen viser økt interesse for vårt arbeid og kompetanse.

LANGSIKTIGHET – Grunnsteinen i vårt arbeid

Vi har som mål å gi deltagerne et tilbud der de bor, for å best mulig kunne hjelpe de rusavhengige til å dra nytte av sitt eget lokale støtteapparat og nettverk. Vi ser den positive effekten av å samarbeide tett med lokale institusjoner for å kunne gi hver enkelt deltager så god oppfølging som mulig.

 

Vi har også erfart hvor viktig det er for deltagerne at de har noe fast og langsiktig de kan støtte seg til, spesielt i faser hvor utfordringer kan bli overveldende. Yoga for Livet har i løpet av de siste par årene hatt mye fokus på å fange opp og tilrettelegge for deltagere som er i faresonen for å falle tilbake i rusen. Dette er en kritisk fase som absolutt alle rusavhengige møter på, ikke bare en gang, men mest sannsynlig mange ganger. Et av våre hovedfokus i tiden fremover er derfor å fortsette med å utvikle solide og langsiktige oppfølgingsstrukturer, for å best mulig kunne sikre en stabil og rusfri fremtid for våre deltagere.

 

BRUKERREISEN

En tre-delt struktur for mestringsoppnåelse

1

Individ

Delta på ukentlig yogaundervisning, foredrag og aktiviteter over 1-2 år. Ha et ønske om å være rusfri, forbedre sin helse og aktivt bidra til samfunnet.

2

Styrke fellesskap

Få videre opplæring i yoga over 2 til 3 år og kunne vise dedikasjon og økt egeninnsats. I tillegg vise et ønske om fordypning og økt ansvar ovenfor fellesskapet.

3

Integrering

Fokus på arbeidstrening eller utdannelse med sikte på å bidra aktivt til fellesskapet. Muligheter for å yogalærerutdannelse og assistere som yogalærer i prosjektet.

Våre ukentlige klasser og aktiviteter er frivillige. De er også krevende og utfordrende, men våre medlemmer velger å møte opp og å gjennomføre dem. Vi fokuserer mye på brukermedvirkning gjennom våre tre trinn der våre deltagere gradvis tar større ansvar og eierskap inn i prosjektet og får muligheten til å utdanne seg som yogalærere. Alt dette tatt i betraktning, velger vi å tro at mange av våre medlemmer har en iboende lengsel etter å reise seg og å gjøre comeback i livet.

 
 

Lokal forankring

BITR er et landsdekkende tilbud for rusavhengige. Vi samarbeider med kommunen i 14 byer rundt om i landet og tilbyr ukentlige yogaklasser, aktiviteter, fordypning og arbeidstrening. Etter fem års drift av Back in the Ring (BITR) ser vi at dette prosjektet har en viktig verdi for samfunnet og skaperen synergi mellom de forskjellige tilbudene i kommunen.

 

I løpet av 2018 har vi stabilisert oss og utviklet et solid samarbeid med 14 byer i Norge hvor vi jobber sammen med de ulike kommunene for en bedre rusomsorg. Medlemstallet er i stadig vekst og vi har allerede forespørsel fra flere andre byer om å etablere ytterligere tilbud der.

 

Flere av de offentlige institusjonene innen rusomsorgen i Norge er i kontakt med oss og vi har jevnlige klasser, foredrag og opplysning om våre tilbud. Det er en økende interesse for vår kompetanse og erfaring over hele landet og mange setter pris på vår nytenkning innen rehabiliteringen, aktiviseringen og sysselsettingen av rusavhengige.

 

BITR har gått fra å være et frivillig prøveprosjekt i Oslo i 2013 til nå å ha blitt landsomfattende, og vi kan ikke imøtekomme all etterspørsel fra rusavhengige, forskjellige institutsjoner og ettervern.

Overføringsverdi

Vi ser at deltagerene forbedrer helsen sin og majoriteten holder seg rusfrie over tid. En yogapraksis bidrar til å øke den fysiske og psykiske livskvaliteten og stimulerer til økt ansvarsfølelse i eget liv. Våre medlemmer får en bedre struktur i hverdagen og ønsker å ta del av aktiviteter. Den store overføringsverdien i prosjektet ligger i at enkeltindividene som er med får et konkret redskap til å takle hverdagen bedre. Styrke kapasiteten til å bygge seg opp som menneske, gjøre konstruktive grep i hverdagen og omsider finne sin plass i samfunnet. Dette vil forhåpentligvis støtte dem resten av livet og gi de muligheten til å takle livets utfordringer bedre på alle plan. Mange av våre deltagere engasjerer seg videre i prosjektet og ønsker å vise en vei ut av langvarig rusavhengighet.

​BITR omfavner nå over 300 deltagere på landsbasis. Av alle vi har jobbet med er det over 50% som nå klarer seg bra. Det er en stor glede å se mange av våre deltagere komme tilbake til arbeidslivet. De sier det har vært et vendepunkt i livet å lære seg å ta større ansvar for egen tilfriskning og å utvikle gode rutiner i hverdagen. Mange av våre deltagere har vært ut og inn av institusjoner i flere år, men har ikke klart å få livet på stø kurs før de ble en del av BITR.

 

Langsiktig tilnærming til rusproblematikken

Våre deltagere får opplæring i yoga 1-4 ganger i uken, tar del i et fellesskap og får muligheten til å utvikle og fordype seg innen yoga. Vi fokuserer på samfunnsansvar og det å lære seg nyttige aktiviteter som matlagning, hushold og økonomi. Helt enkelt hvordan man finner tilbake til gleden av å bidra til samfunnet og ta del av et fellesskap.

 

Våre grunnprinsipper bygger på større ansvarsfølelse og prinsippene beskrevet over. Lykkes man med det kommer de positive endringene. Et av våre hoved-motto er ”Uten handling, ingen forvandling”. Vår erfaring tilsier at rusavhengige egentlig lengter etter å bidra og bli en bedre utgave av seg selv. Men, de destruktive mønstrene de har opparbeidet gjennom år med rusmisbruk er vanskelig å bryte uten et godt verktøy, god veiledning og et godt og langsiktig fellesskap å støtte seg til.

 

Vil du støtte oss?

Back In The Ring

E-post: KONTAKT

Vipps nummer: 583536

© 2019 by Back In The Ring.