top of page
  • Back in the Ring

Karma Yoga – Hva er det?

Oppdatert: 8. nov. 2019

Karma er et ord som har sniket seg inn i vårt moderne vokabular. Kort fortalt kommer det fra Sanskrit og verb-roten Kr som betyder to ting. 1. Det vi gjør, handlinger og 2. Det avtrykket som resultatet av handlinger gir i vårt sinn og bevissthet. På et overfladisk plan snakker vi om god karma og dårlig karma. I henhold til den gamle indiske tradisjonen er vi alle farget, fengslet, preget og styrt av vår karma, likt underbeviste mønstre som påvirker vår hverdag og generelle bevissthet.


Om frihet bare handler om å gjøre som man vil, er det ingen av oss mennesker som er frie. Viljen er selektiv og ofte styrt av underbeviste mønstre som gir oss preferanser i henhold til tidligere inntrykk. Vi tror vi er frie, men ubevisst er vi farget av vår oppdragelse, kultur, utdannelse og alle forskjellige møter med livet. Frihet er derfor å finne klarhet i seg selv og sin indre eksistens og ikke bare søke utløp for behov, drifter og lengsler. Det senere perspektiv gir opphav til en betinget sannsynlighet av kjedereaksjoner. Ekte frihet bør handle om noe ubetinget, en frihet fra ytre sanser, drifter og behov som styrer og en klarere opplevelse av liv i dypet av seg selv, som bare er.


Det grunnleggende mottoet i BITR er «uten handling, ingen forvandling». Har man kjørt seg fast i dårlige vaner av rus, kriminalitet og destruktivitet må man lære seg å bygge opp noen nye rutiner og handlingsmønstre i hverdagen for å få til en vedvarende forandring. Endring kommer gjennom større bevisstgjøring av hvordan man operer og fungerer. Det er hva prinsippet Karma Yoga handler om. Å finne en større tilstedeværelse i livet gjennom handling, som leder til større frihet og resulterer i en forvandling.

Alle må vi gjøre noe. Ingen kan melde seg ut av denne handlingsprosessen/ sekvensen vi alle er en del av. Alle ringvirkninger i livet produsert av oss selv eller andre gir et avtrykk og påvirker vårt nærmiljø, eget sinn og egen bevissthet på forskjellige plan.


Nøkkelen til innsikt for å få til denne konstruktive forvandling kommer fra vår innstilling til de handlinger vi møter i hverdagen. Alle må vi gjøre noe, så de store spørsmålene er: Hvordan kan vi gjøre noe som leder til frihet og innsikt? Hvordan kan vi motvirke vårt indre forfall og distansering fra dette magiske vakre liv vi alle er en del av?


Yoga tar utgangspunkt i at alle må vi lære oss å gjøre jobben selv. Vi må ta eierskap til våre handlinger, uttrykk, aktiviteter og hva vi fyller hverdagen med. Der møter vi oss selv, der får vi konkrete opplevelser som kan skape konstruktive forandringer og ikke gjennom ønsketenkning eller å bare melde seg ut. Å gi blanke f^*> i alt og alle rundt seg resulterer ofte i en distansering fra livet i stedet for å komme nærmere livet.


Det er noe nobelt og foredlende rundt handling (karma) da man lærer seg å gi slipp på alle forskjellige forventinger man har til de ulike resultater. Det blir som et lim som paralyserer, skaper forventinger og binder oss ofte til faste mønstre og kjedereaksjoner. Klarer man på andre siden å finne klarhet i handlingen og å gjøre sitt beste, være 100% til stede, med et åpent sinn og sanser, ja da muliggjør det for en annen type forvandling i kropp og sinn, enn de faste repetitive mønstre som har farget vår bevissthet så langt.


Kort fortalt handler karma yoga å åpne seg til noe nytt. En ubegrenset frihet fra innsiden av en selv som leder til lykke og glede. Gleden av å takle livets motstand og utfordringer med en indre sinnsro og ikke la seg styre av de ytre faktorene som hele tiden påvirker oss og farger vår bevissthet. For å lære seg det hjelper det å møte livet, ikke flykte, men med åpenhet og trygghet i sinnet ville utforske hva øyeblikket kan gi, hva det kan lære oss og hvordan vi kan ta det dypere inn over oss.


Våre iboende vanemønstre av tanker og aktiviteter vil fortsette å prege oss livet ut. Det går på autopilot. For å utforske noe nytt, ta del av noe dypere i oss selv, mener yoga vi bør se på innstilingen til alle våre handlinger. Der kan vi lære noe grunnleggende om oss selv og gradvis få innsikt om noe dypere. Om det blir en foredlingsprosess som gir klarhet og større integrering eller en forverringsprosess som leder til større forvirring og fortvilelse vil tiden vise. Nøkkelen ligger hos oss, i det personlige eierskap. Døren som åpner til innsikt og gir nye perspektiver er vår evne til å se litt klarere og forstå de intensjoner som driver oss og vil fortsette å farge oss.

335 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page