top of page
  • ram148

INDIA 2023 - del 5

FOKS, VISDOM OG KJÆRLIGHET

Yellapur er både krevende og oppløftende. Akkurat som India. Vi var her i 2014 og bodde fem uker i jungelen. Det var et eventyr! Nå er standarden oppgradert og vi bor i et flott nybygg med behagelige madrasser, vifte på rommet og tilgang til nærbutikkene og den lille byen. Allikevel synes mange det er krevende. Det er en strammere timeplan, økt fokus og flere timer med studier hver dag.

Vi har gleden av å bo hos Dr. Vigneshwara Bhatt i hans Rishikulam. Et nytt senter til ære for yoga, Sanskrit, filosofi og praktiske øvelser som skaper endring. Naturligvis har det vært fokus på mange aspekter av yoga, men vi har også lekt, vært i jungelen, besøkt Bhagina Katta og fått minner for livet.Det er krevende for mange å stå i det stramme skjemaet som er her, men vi er ikke her for shopping og sightseeing, men for å utforske nye sider ved oss selv. I de daglige samtalegruppene har vi jobbet med våre siste tre grunnsteiner. Fokus, visdom og kjærlighet.

Fokus er evnen til å konsentrere dypt, lenge, uforstyrret og sone inn på et objekt. Vi gjør oss alle grove observasjoner om ting, men fokus er evnen til å trenge inn litt dypere i materien enn den vanlige overflatebevissthet vi befinner oss i. Fokus er evnen til å lytte, se, føle, lukte og smake sansenes mange impulser og påvirkning, og samtidig oppleve noe uforstyrret og klart som lyser bak og iakttar det hele.

Yoga er fokus. Det er en forening av våre rastløse natur, med en høyere/ dypere uforstyrret natur. Skape klarhet i et indre liv av rastløse tanker, følelser og et indre liv av kaos som til tider virker både fremmende og skremmende, grunnet vår manglende evne til å forstå oss selv.

Rent praktisk begynner det med å romme livet. Være til stede her og nå. Se all støyen og uroen som stjeler vårt fokus og tune inn på de viktige nær ting. Det er ofte litt krevende i begynnelsen, men når det indre klare fokuset kommer. Da kjenner man det og lærer seg å romme det, ta vare på det og holde det skarpt. Fokus hjelper oss også å være med produktive, kreative, vi våkner, lærer bedre, øker selv-bevisstheten og vi tar klarere valg.

Visdom er livserfaringer som er integrert og erkjent, se en person i gruppa. Hvorfor tar vi det ikke på større alvor? De lag på lag av forståelse og erfaringer vi samler på oss i eget liv er jo selve arenaen hvor vi integrerer livet. Alle har vi varierte opplevelser om mangt og meget, men hva gjør vi med alle de opplevelsene?

Det er lett å dømme andre, komme med råd og ha masse meninger om ting. Den vise han ser, lar folk være som de er og lar de komme i sin egen tid.Visdom kommer i mange lag og former, men når det er som best kommer det innenfra og er selvopplevd. Ydmykhet og empati er to viktige støttespillere i denne fordypningsprosessen for å ikke gå seg vil i indre labyrinter.


Kjærlighet er bare et ord til vi opplever det. Det kommer i mange rare former og uttrykk. Vi er alle litt forvirra i definisjonen av kjærlighet, men når det treffe oss så løfter det oss. Vi blir hele, kjenner oss fri og livet gir mening.

Dessverre har mange brukte mye av livet på å gjemme seg for kjærligheten. Mange har blitt såret, opplevd omsorgssvikt og noen har lukket seg. Andre har vært så grenseløse i sin adferd at de har mistet troen på kjærligheten og troen på livet.

Det er så mye lettere å tro på alle de rare historiene vi forteller oss selv enn å prøve å oppdage kjærligheten.


«Kjærlighet handler om mod», sa en eldre person i gruppa, «å våge å elske livet, ikke ut fra alt du forventer deg og ønsker, men når du oppdager en glede i å gi. DET ENESTE SOM VOKSER NÅR DU GIR DET BORT ER KJÆRLIGHETEN»


Kjærligheten er fri og alle her vet hva avhengighet gjør med kroppen, sinnet og sansene. Det føles godt i korte quick fix, men ender i lidelse og ødeleggelse. Kjærlighet handler mer om å ta seg sammen. Stå opp for de viktige nære ting i livet. Det er øvelse og mestring som alt annet, men når vi kjenner det blir vi fri og hele som mennesker.

Den største berikelsen i livet er kjærligheten. Den som gir det videre blir rik, den som holder det tilbake forblir redusert. Å reise seg til kjærligheten er vår største oppgave som mennesker.19 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page