top of page
  • ram148

MOTSTANDSKRAFT + 14 gyllne gullkorn fra deltagerne

Første helg i november var Back in the Ring fra Hamar, Asker og Drammen samlet på Nøsen for å praktisere yoga sammen og dykke inn i temaet «Motstandskraft». Å møte motstand i livet er en naturlig del av det å være menneske. Likevel er det noen som får mer enn andre, og det er stor forskjell på hva hver enkelt av oss kan tåle. Derfor ville vi bruke denne helgen på å dele erfaringer og sammen finne ut hvordan vi kan bli enda sterkere i oss selv og sammen med menneskene rundt oss.

Når vi skal definere begrepet motstand er det fort gjort for oss som praktiserer yoga å knytte dette opp mot praksisen vi gjør på matta. De fleste har kjent på motstand mot å stille opp og gjøre øvelser, selv om vi vet hvor godt det gjør på kropp og sjel. Vi kan føle på motstand mot å gjøre våre plikter, fra daglige gjøremål til større plikter i livet. Vi snakker her om en indre motstand. Andre ganger møter vi motstand fra omgivelsene våre. Det kan være utfordringer på vegen til å nå målene våre, eller det kan være personer og situasjoner som er vanskelig å håndtere i øyeblikket. Ofte reagerer vi på en måte som har god grunn, men som sjeldent er særlig hensiktsmessig.

Felles for den indre og ytre motstanden er at den vekker følelser i oss. Både fysisk (det knyter seg i halsen og man blir kvalm i magen) og emosjonelt (med sinne, tristhet og en følelse av ubalanse). På tross av disse ubehagelige følelsene var de fleste i gruppa overbevist at motstand kommer med et potensiale, og at hvis vi lærer oss å ta imot motstand vil den kunne bli en drivkraft og et sted for vekst. For å hente ut dette potensialet trenger vi motstandskraft.

Yogapraksisen gir oss mulighet til å styrke motstandskraften på flere plan. Å stille opp på matta gir tid og rom til å løfte blikket og observere seg selv og hva som skjer i kroppen. Gjennom oppmerksomt nærvær og arbeid med pusten øver vi oss bokstavelig talt i å puste oss gjennom ubehagelige situasjoner uten å miste kontroll med oss selv. Ved å legge prestasjon og konkurranse til side øver vi oss i å godta oss selv som vi er. Vi styrker disiplinen ved helt enkelt å møte opp, og i yogafellesskapet får vi lov til å være en del av noe større enn oss selv. Her kan vi både få støtte, og vi kan få bety noe for andre. Å finne veien til Back in the Ring er å ta tak i egen motstand og bestemme seg for å bygge opp egen motstandskraft for å gjøre comeback i livet.


Her er 14 råd på vegen fra våre kloke og erfarne deltagere:

1. Feire de små seiere! Det er lov å glede seg over alt som går bra. Skriv en liste over hva du er takknemlig for akkurat nå. 2. Velg deg et mantra! Utsett reaksj


onen din og si et mantra eller tell til ti. Magiske ting kan skje når du ikke går for din første impuls. 3. Styrk din indre ro! Meditasjon, isbading, tur, natur, dans, bena opp langs vegen, kreativitet, magepust og sang – øv på roen når du har det bra, så kommer den fortere tilbake når du mister den. 4. Kjærlighet og nærhet! Kjærlighet har mange former og språk; du kan gjøre noe for andre, holde rundt noen du er glad i (klem et annet menneske, et dyr, et tre!) 5. Be om hjelp! Å få bety noe for andre gir mening og glede. La noen andre få muligheten til å bety noe for deg. 6. Skriv! Øv deg i å sette ord på følelser og emosjoner. 7. Sett deg mål! Vi trenger både små og store mål i livet. 8. Tre ut av offerrollen. Selv om vi kanskje ikke liker dette ordet er det en sannhet i at vi må legge fortiden bak oss for å kunne være tilstede her og nå. «Hvis du står med en for i fortida og en i framtida, så pisser du på nåtida!» 9. Lær å hvile! Vi trenger søvn og restitusjon for å ha overskudd til livets utfordringer. Og kvinne – husk at du har en menstruasjonssyklus som påvirker hva du trenger av hvile! 10. Sett grenser for inntrykk utenifra! Lytt til hva du har overskudd til å ta innover deg akkurat nå.

11. Velg deg en «kontortid». Ved å begrense begymring og negative tanker til bestemte tider kan andre tanker få plass. 12. Tro på en større mening! Livet er urettferdig, men i det store bildet finnes kanskje rettferdighet likevel?! 13. Oppsøk et støttende fellesskap! Vi trenger å ville hverandre godt. 14. Snakk deg selv opp! Si fine ting til deg selv helt til det blir din sannhet.206 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page