top of page
  • ram148

Pilegrimsvandringen 2023 - del 6

Fokus og Visdom

Nå begynner det å røyne på for mange av oss. Fokuset glipper, og vi merker vi vingler. Allikevel har vi en dragning mot et felles mål, Nidaros og forsøker etter beste evne å holde ut. Å rette oppmerksomheten på hva som er viktig og luke bort alle forstyrelser og støy er en viktig egenskap å ta med seg videre i livet.


Visdom kommer i mange lag og former, men når det er som best kommer det innenfra og er selvopplevd. Ydmykhet og empati er to viktige støttespillere i denne fordypningsprosessen for å ikke gå seg vil i indre labyrinter.

Visdom er også evnen til å sette grenser for seg selv. Å få litt hjelp med en kjerre med hestekrefter i noen kilometer er derfor helt innafor når kroppen er utslitt. Å være pilegrim handler om å finne veien hjem. Da er det viktig å ikke være for hard mot seg selv, men finne takknemlighet og glede i all den støtten livet gir oss.

Sakte, men sikkert nærmer vi oss målet som er tilstedeværelse i hvert steg og å tune oss inn på hva som er viktig. Under følger noen refleksjoner om to grunnsteiner til.

FOKUS – Hva gjør det med oss og hvorfor trenger vi det? – Grunnstein nr. 11


Fokus, eller evnen til å konsentrere seg om en oppgave, aktivitet, eller tanke over en lengre periode. Det er helt avgjørende for vår personlige og profesjonelle utvikling. Her er noen grunner til hvorfor vi trenger det og hvorfor det er viktig for oss som mennesker:

1. Forbedrer Produktivitet: Når vi er i stand til å fokusere på en oppgave, er vi mer produktive. Vi kan jobbe mer effektivt og oppnå våre mål raskere. 2. Bedrer Læring: Fokus er nøkkelen til læring. Det tillater oss å absorbere informasjon mer effektivt, og å forstå og beholde det vi lærer. 3. Fremmer Kreativitet: Når vi er fokuserte, kan vi dykke dypere inn i en idé eller oppgave, noe som kan føre til større kreativitet og innovasjon. 4. Øker Selvbevissthet: Fokus tillater oss å bli mer bevisst på våre tanker, følelser, og handlinger. Dette kan bidra til bedre selvforståelse og selvutvikling. 5. Reduserer Stress: Ved å holde oss fokuserte, kan vi redusere stress og angst. Når vi er fokuserte på det vi gjør, tenker vi mindre på våre bekymringer og problemer. 6. Forbedrer Beslutningsevnen: Fokus hjelper oss å tenke klart og rasjonelt, noe som gjør det enklere for oss å ta gode beslutninger. 7. Utvikler Disiplin: Å lære å fokusere krever og utvikler disiplin, som er en verdifull ferdighet i alle områder av livet. For å utvikle bedre fokus, kan det være nyttig å holde oppmerksomheten på én ting av gangen. Helt enkelt hva vi gjør i våre liv. Teknikker som yoga, minfullness og meditasjon er er også her sentrale. Det mest grunnleggende er å lære oss å begrense distraksjoner, ta regelmessige pauser, og sette klare mål for hva vi ønsker å oppnå.

Å kunne fokusere kan være spesielt viktig i vår moderne tidsalder med uendelige, distraksjoner og konstant informasjonsstrøm. Ved å utvikle vår evne til å fokusere, kan vi forbedre vår produktivitet, læring, kreativitet, selvbevissthet, og generelle velvære.

VISDOM – Hva er egentlig det og hvordan hjelper det oss i livet? – Grunnstein nr. 12


Visdom er en dyp forståelse og innsikt. Det er en form for kunnskap som ikke bare inneholder fakta eller informasjon, men også innsikt, erfaring, og en dyp forståelse av livet og menneskelig natur. Det er evnen til å se ting som de virkelig er, å forstå riktig fra galt, og å anvende denne kunnskapen på en konstruktiv og medfølende måte i det daglige liv.

For å utvikle visdom, hjelper det å:

1. Lære fra Erfaringer: Visdom kommer ofte fra erfaring, spesielt fra vanskelige og utfordrende erfaringer. Ved å reflektere over disse erfaringene, kan vi lære viktige livsleksjoner og utvikle dypere innsikt. 2. Søke Kunnskap: Visdom involverer også en aktiv søken etter kunnskap. Dette kan innebære å lese, studere, og lære om forskjellige emner, eller å søke råd og veiledning fra andre. 3. Praktisere Selvrefleksjon: Å tilbringe tid alene med våre egne tanker, gjennom meditasjon, journaling, eller bare stille refleksjon, kan hjelpe oss med å utvikle dypere innsikt og forståelse. 4. Utvikle Empati: Å forstå og dele følelsene til andre er en annen viktig aspekt av visdom. Ved å utvikle vår empati, kan vi bedre forstå andre mennesker og verden rundt oss. 5. Praktisere Ydmykhet: Visdom involverer også anerkjennelse av at vi ikke vet alt, og at vi alltid har noe å lære. Dette krever ydmykhet. Når det gjelder å vite forskjellen mellom «hjernen» og «hjertet», refererer dette ofte til forskjellen mellom logikk og følelser. «Hjernen» kan ses på som symbolet for vår rasjonelle, logiske tenkning, mens «hjertet» representerer våre følelser og intuisjon. Visdom innebærer å kunne balansere og integrere begge deler. Det betyr å være i stand til å bruke vår logiske tenkning til å analysere og forstå situasjoner, samtidig som vi også lytter til våre følelser og intuisjon. Den balansen er visdom.


17 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page