top of page
  • ram148

TILLIT - Vår tredje grunnstein av Nina Yogarani Grønnerød

Når jeg får tillitt så øker min selvtillit. Det opplevde jeg i helgen da jeg hadde yoga kurs. Det at noen hadde trua på meg gav en positiv effekt. Jeg rettet opp ryggen og kjente jeg ble sterkere og ville gi mer.

Det er noe å tenke på – når du gir en person tillitt – så betyr det noe for den andre. Da stoler du på den andre. Du er trygg på den andre, og det skaper gjensidig respekt.

Ærlighet er en viktig ingrediens i ett tillitsforhold. Hvis en person ikke er til å stole på – det kan være både i ord og handlinger, så svekks tillitten. Hvem liker å henge med uærlig folk? Ikke jeg i hvert fall.


Ett tillitsbrudd kan ta lang tid å lege, for begge parter. Det kan være tillitt til noen nære, og kjære som tar slutt. Det kan være en kjæreste, en god venn, en familie relasjon, en sjef. Ved gjentagende tilsvarende hendelser så mister man rett og slett tillitten. Det kan være sårt, og mange følelser settes i sving. Da kan det ta lang tid å skape ett nytt tillitsforhold. Det er en følelsesmessig risiko, og hvis det er noe som har gjort veldig vondt, så holder en gjerne igjen, i frykt for å bli såret.


Vi må se oss selv i mange forskjellige faser i livet. Ett valg du tar i livet, er kanskje riktig på ett tidspunktet, men du ville kanskje møtt den samme situasjon annerledes i dag. Derfor er det viktig med tilgivelse. Tilgivelse både for deg selv og andre, og ha trua på at alt endrer seg.

Så hva med tillitt til meg selv? Noen ganger har jeg trua på meg selv, og andre ganger så er det akkurat som det er blåst bort. Jeg må snakke meg selv til rette, og tenke på at jeg er god og får ting til. Jeg er min største kritiker og har lett for å dømme meg selv ned. Det er noe de fleste av oss kan kjenne seg igjen i. Det gjør jo noe med min egen selvtillit. Jeg må se at jeg er god, at jeg er fin og at jeg er verdifull, akkurat som jeg er..

Det er ett flott mantra vi hadde på festivalen - takk til Richard.


Å la positive tanker overstyre de kritiske tankene.

Jeg har tillitt til livet, at alt ordner seg til det beste for meg. Jeg har trua på folk, ser det gode i alle mennesker, og er positiv. Det har løftet meg frem i mange sammenhenger. Min erfaring er at alt ordner seg til slutt. I min yoga praksis, spesielt i mediasjon, så hjelper det meg å ha tillitt til prosessen. Når jeg har tillitt til prosessen så er det også enklere å hengi seg til tilstedeværelsen i det jeg holder på med. Det er en god øvelse å hengi seg til øyeblikket, og det som er. I stedet for å la tankene få styre bøttebaletten.

Tillitt er å ha trua, stole på seg selv, stole på andre og stole på at alt ordner seg til det beste. Det har jeg tillitt til.

113 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page