top of page
  • ram148

TRYGGHET - Vår første grunnstein av R.Alexander Medin

Trygghet er det mest grunnleggende behov vi trenger for å utvikles som mennesker. Etter de basale behov som mat, drikke og søvn osv., så er trygghet det som fremmer klarhet og stabilt i sinnet. Utrygghet er den manglende evnen til å kunne slappe av, finne ro og hvile i oss selv. Det skaper en indre turbulens, stress og kaos som bare resulterer i lidelse. Trygghet er evnen til å finne ro med våre tanker, følelser og handlingsmønstre. Det handler om å hvile og gi plass til noe stabilt som er overordnet alle våre impulser, inntrykk og utagerende behov.

Når man har opplevd minimalt med trygghet blir definisjonen av dette et paradoks. Det gir lite mening, det er lett å bli irritert når man har bygget opp et hardt skall på utsiden av seg selv. I manglende evne til å forstå og regulere egne tanker og følelser er det lettere å bare leve ut basale behov, ta for seg eller bare skylle på andre for sine utfordringer og problemer.

I arbeidet med innsatte er utrygghet noe de fleste kjenner seg igjen i. Mange har ulike diagnoser, noen bærer mye skam, sorg, andre er dypt fortvilet, fulle av vrede, hat og irritasjon over situasjonen de befinner seg i. Noen lever i en totalfornektelse og sier de ikke bryr seg. Trygghet blir bare et luftig konsept, ikke en praktisk opplevelse. Noe man kan lande og erfare.

Allikevel ser vi tydelig at dialogen rundt trygghet åpner opp for nye perspektiver og refleksjoner rundt det å eksistere og det å være menneske. Som en innsatt basunerte ut ved forrige møte."Når jeg ser hvor sårbar og utrygg jeg er som menneske, da kjenner jeg det også igjen i andre! Før han tok en liten pause og senere sa med et smil, "da forstår jeg at jeg er ikke så ensom som jeg trodde, men ganske lik alle de andre jævlene som sitter her!"

Det er mye trygghet og selverkjennelse i det, å kunne forstå seg selv gjennom andre. Å kjenne igjen hvordan vi alle sliter med vårt, uforløste følelser av frustrasjon og uro. Større trygghet muliggjør evnen til å ta tak i de nære ting. Når vi lykkes med det, åpner livet seg og perspektivene blir alltid rikere.


224 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page